dzieło artystyczne

dzieło artystyczne

List od Stefana Żółkiewskiego z 08.06.1966