/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 08.06.1966

Prof. dr STEFAN ŻÓŁKIEWSKI               c              c                                    Warszawa, dn. 8.VI.1966 r.

 

  c              Wielce Szanowny Panie Profesorze!

Bardzo uprzejmie dziękuję za tak przyjemną pamięć, która mnie prawdziwie wzrusza. Dziękuję za tak bardzo dla mnie interesująca książkę z zakresu teorii wartości dzieł artystycznych.
  c         Podziwiam rozmach twórczy Pana Profesora i życzę zarówno sobie jak i bardzo wielu czytelnikom Pana Profesora dalszych wyników, książek i prac Jego pióra.
  c         Łączę wyrazy prawdziwego szacunku i serdeczne pozdrowienia

  c              c              c              c              c              c                   St Żółkiewski