dzieło Heideggera

dzieło Heideggera

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927