Dzieło muzyczne i jego wykonanie

Dzieło muzyczne i jego wykonanie

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933