dzieło o idealizmie i realizmie

dzieło o idealizmie i realizmie

List od Ireny Krońskiej z 23.09.1946