dzieło o życiu wewnętrznym

dzieło o życiu wewnętrznym

List od Stefana Szumana z 06.11.1941