dzieło sztuki muzycznej

dzieło sztuki muzycznej

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

List do Zofii Lissy z 21.05.1954

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List do Zofii Lissy z 11.05.1954