E.F. Halvorsen

E.F. Halvorsen

List do Stefana Żółkiewskiego z 31.05.1969