egzamin doktorski

egzamin doktorski

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.03. 1963

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 12.08.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 23.02.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.09.1969