egzamin we Lwowie

egzamin we Lwowie

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.05.1924