eidetyka

eidetyka

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927