elementarne wrażenia

elementarne wrażenia

List od Jana Patočki z 22.05.1949