emerytura Husserla

emerytura Husserla

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928