emerytura profesorska

emerytura profesorska

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963