Ens rationis

Ens rationis

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954