Entretiens Institut International de Philosophie

Entretiens Institut International de Philosophie

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966