Erfahrung und Urteil

Erfahrung und Urteil

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970