esej kosmologiczny

esej kosmologiczny

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965