Estera Markin

Estera Markin

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934