estetyka formalistyczna

estetyka formalistyczna

List od Stefana Szumana z 02.06.1942