estetyka Ingardena

estetyka Ingardena

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966