estetyka muzyki

estetyka muzyki

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1933

List do Zofii Lissy z 21.05.1954