/

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1933

20. V. 1933

Szanowny Panie Doktorze, Spieszę podziękować za przysłaną mi odbitkę z Kantstudien. Jest to w tej chwili jedyna praca Pana, jaką posiadam w mej bibliotece, wszystkie bowiem dawniejsze wypożyczyłem I. St. Witkiewiczowi, który chciał je przestudjować.

Jednocześnie prośba. Przed paru miesiącami dał Pan w P. Tw. Fil. Odczyt z estetyki muzyki, który mię (z tytułu) bardzo zainteresował. Otóż, czy by nie nadawał się do Przeglądu Filz? Jeśli Pan chce go wydrukować, jeśli ma spisany, jeśli nie jest dla Przeglądu zbyt obszerny (1 ark.) i nie wymaga umieszczania nut, – to proszę o przysłanie rękopisu. W czerwcu przystępuję do składania nowego zeszytu.

            Wyrazy szacunku i serdeczny uścisk dłoni

                                  Wtatarkiewicz

 

JWPan d. Roman Ingarden
Lwów
ul Jabłonowskich 4