estetyka polska

estetyka polska

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd