estetyka współczesna

estetyka współczesna

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962