fakty psychiczne

fakty psychiczne

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]