Federacja

Federacja

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963