Feliks Kierski

Feliks Kierski

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951