fenomen stanu psychicznego

fenomen stanu psychicznego

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939