Ferdinand Gonseth

Ferdinand Gonseth

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947