ferie wielkanocne

ferie wielkanocne

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 04.04.1922