filologowie

filologowie

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 02.01.1949