filozofia ścisła

filozofia ścisła

Curriculum vitae z bd.04.1921

List od Stefana Szumana z 09.04.1942