filozoficzne podstawy krytyki lietrackiej

filozoficzne podstawy krytyki lietrackiej

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961