filozofowie lwowscy

filozofowie lwowscy

List od Henryka Mehlberga z 20.04.1947