filozofowie polscy

filozofowie polscy

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.09.1921