fizykaliści operacjoniści

fizykaliści operacjoniści

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.02.1937