Florencja

Florencja

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928