forma zmysłowa

forma zmysłowa

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954