formalistyczna estetyka

formalistyczna estetyka

List od Stefana Szumana z 09.04.1942