formalistyka logistyczna

formalistyka logistyczna

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1936