formiści

formiści

List od Władysława Witwickiego z 17.05.1922

List od Władysława Witwickiego z 23.04.1922