Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 21.09.1968

List od Władysława Witwickiego z 09.11.1922

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925