Fryderyka Jarzębińska

Fryderyka Jarzębińska

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926