funkcjonalizm

funkcjonalizm

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964