/
EN

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964

2. 1. 64.

  n    Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

 n       Przesyłam artykuł p. Sławińskiej, z wykształcenia architekta i filozofa zarazem, obecnie st. asystentki na Uniw. Wrocławskim. Doktoryzuje się z problematyki konstruktywizmu i funkcjonalizmu.

 n       Artykuł przesłała dla „Studiów Estetycznych” – redakcja chce go opublikować. Proszę Pana o ewentualną odpowiedź autorce. Niestety muszę prosić z racji terminów redakcyjnych o przesłanie ewentualnej odpowiedzi do 16-17 stycznia. Jest to najdalszy z możliwych termin, 15-ego oddajemy numer i tylko dzień–dwa można zwlekać.

 n       Przy okazji wyznam, że mam do Pana litanię pytań. Znowu studiowałem Pana przez dwa miesiące w związku z seminarium ogólnopolskim. Analizowaliśmy Pana dzieła i Dufrenne’a.

 n       Znajduję wciąż sporo twórczych bodźców wciąż pojawiają się nowe wątpliwości i punkty oporu. Jedno jest pewne – Pańska robota fenomenologiczna jest ukrytą świetną „semantyką” estetyczną a XXX jest wyrazem talentu (nie chce użyć słowa „geniusza”) psychologicznego, owej niezwykłej wrażliwości odkrywania zjawisk trudno uchwytnych i umiejętności XXX id. XXX mnie to szczególnie kiedy porównywam Pańskie prace z pracami Jego uczniów pozostających wciąż bądź w szkole Brentany bądź w granicach zwykłych interpretacyjnych analiz. Wreszcie – jeśli N. Hartmann jest nadto intelektualny, a N. Dufrenne nadto wrażliwy, Pan łączy szczęśliwie oba te momenty w analizie fenomenologicznej.

 n    To były – jak widać – „czułości” mych niedawnych lektur, ale jest i druga strona medalu. Zbiorę się kiedyś i wypiszę Panu moją listę Pańskich niepewności oraz tez, których uznać nie potrafię.

       n           n           n    Najlepsze,  serdeczne pozdrowienia
 n           n           n           n    StefanMorawski

P.S. Proszę w każdym razie o odpowiedź i o łaskawy zwrot artykułu.