funktory

funktory

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964