Galicyjska Kasa Oszczędności

Galicyjska Kasa Oszczędności

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.11.1934