Gegenstand der Erkenntnis

Gegenstand der Erkenntnis

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935