Georges Bourgin

Georges Bourgin

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928